Inbjudan Upphandlingsrättsliga föreningens årsmöte med efterföljande föredrag

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årsmöte. I anslutning till årsmötet välkomnar vi föredragshållarna Anders Hagsgård, lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg och Mattias Almqvist, rådman vid samma förvaltningsrätt och f.d. utrednings­sekreterare i Genomförandeutredningen. Anders och Mattias berättar om förvaltningsrättens organisation i Read More …