Inbjudan Upphandlingsrättsliga föreningens årsmöte med efterföljande föredrag

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årsmöte. I anslutning till årsmötet välkomnar vi föredragshållaren Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör på Göteborgs stads inköps- och upphandlingsförvaltning. Göteborgs stads inköps- och upphandlingsförvaltning, bara ny kostym eller även nytt innehåll? Den 1 januari år 2017 övergick Read More …