Medlemsmöte 7 maj om EU-rättens genomslag i HFD:s prejudikatbildning – med särskild fokus på upphandlingsrättsliga mål

Upphandlingsrättsliga föreningen i samarrangemang med Göteborgs Juristklubb bjuder in till medlemsmöte. HFD:s ordförande Mats Melin och justitierådet Helena Rosén Andersson talar om ”EU-rättens genomslag i HFD:s prejudikatbildning – med särskild fokus på upphandlingsrättsliga mål” Tid: Måndag 7 maj 2018 kl. Read More …