Medlemsmöte 7 maj om EU-rättens genomslag i HFD:s prejudikatbildning – med särskild fokus på upphandlingsrättsliga mål

Upphandlingsrättsliga föreningen i samarrangemang med Göteborgs Juristklubb bjuder in till medlemsmöte.

HFD:s ordförande Mats Melin och justitierådet Helena Rosén Andersson talar om ”EU-rättens genomslag i HFD:s prejudikatbildning – med särskild fokus på upphandlingsrättsliga mål”

Tid: Måndag 7 maj 2018 kl. 11.45-13.15.
Plats: Förvaltningsrätten, Sten Sturegatan 12 B, Göteborg

Osa: Senast den 2 maj till info@uhrf.se. Enklare lunch serveras i anslutning till föredraget.
OBS begränsat antal platser!

För personer vars arbetsgivare inte är stödmedlemmar utgår en avgift om 200 kr för deltagande i mötet. Betalning ska ske före mötet till föreningens bankgironummer 670-2120. Ange namn som referens vid betalning.

Välkommen!

5 513 tankar om “Medlemsmöte 7 maj om EU-rättens genomslag i HFD:s prejudikatbildning – med särskild fokus på upphandlingsrättsliga mål