Medlemsmöte 21 februari om Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets inköpsdirektör Anna Björklind gästar UHRF och berättar om resan från en servicefunktion som levererar upphandlingar till en strategisk Inköpsavdelning med plats i myndighetsledning. Ett arbete fokuserat på den goda affären med synliggjorda besparingar och LOU som kompass i en organisation med komplex variation; lokalvård, isbrytning, fartyg och helikopterförsörjning.

Tid: Torsdag den 21 februari kl. 17.00-18.45
Plats: Volvo-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Osa: Senast den 14 februari till info@uhrf.se.

Enklare förtäring serveras från kl. 17.00 i Göteborgsrummet, vid restaurang Handelsrätten.

För personer vars arbetsgivare inte är stödmedlemmar utgår en avgift om 200 kr för deltagande i mötet.
Betalning ska ske före mötet till föreningens bankgironummer 670-2120.
Ange namn som referens vid betalning.

Välkommen!