Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder till årsmöte med efterföljande föredrag

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årsmöte.

I anslutning till årsmötet välkomnar vi föredragshållarna Ann Fryksdahl, chef för Konkurrensverkets enhet för allmän upphandlingstillsyn samt Andrea Sundstrand, docent i upphandlingsrätt vid Stockholms Universitet.

Köp mellan statliga myndigheter och inom kommuner samt övriga aktuella upphandlingsrättsliga frågor.
Ann kommer att berätta om uppdraget som chef för KKV:s enhet för allmän upphandlingstillsyn och därefter presentera KKV:s ställningstagande om köp mellan statliga myndigheter. Därefter kommer Andrea att kommentera KKV:s ställningstagande ur ett rättsvetenskapligt perspektiv.

Tid: Tisdag den 4 juni 2019
Enklare mingelmat kl. 17.00-17.45.
Årsmöte kl. 17.45-18.00.
Föredrag kl. 18.00-19.30 inkl frågestund.

 Plats: SEB-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Osa: Senast måndag den 27 maj 2019 till info@uhrf.se.

Deltagande i årsmötet är kostnadsfritt.
För den som anmäler sig till efterföljande föredrag och vars arbetsgivare inte är stödmedlem utgår en avgift om 200 kr.
Anmälan är bindande. Betalning ska ske före mötet till föreningens bankgironummer 670-2120.
Ange namn som referens vid betalning.

Välkommen!