Medlemsmöte 25 september om Innovationsupphandling

Innovationsupphandling – Hur Chalmers tekniska högskola upphandlade sitt världsunika elektronmikroskop.

Det är världsunikt, tungt som en elefanttjur och det låter oss dyka in i atomernas värld. Chalmers nya elektronmikroskop står i ett störningsskyddat rum med anpassade temperatur- och luftförhållanden och är tillgängligt för forskare inom både akademin och industrin att studera och designa framtidens smarta material. Eva Olsson, professor i experimentell fysik och ledamot i Vetenskapsakademien och Martin Eriksson, Inköps- och upphandlingschef, båda vid Chalmers tekniska högskola, berättar om förberedelse, genomförande och realisering av köpet av det världsunika elektronmikroskopet.

Tid: onsdag den 25 september kl. 17.00 – ca19.00

Plats: föreläsningssalen Kollektorn, Institutionen för Fysik, Chalmers tekniska högskola, Kemivägen 9, Göteborg.

Mingel och lättare mat från kl 17.00 på restaurang Wijkanders, Vera Sandbergs allé 5b. Föreläsningen startar 17.45.

Osa: Senast den 17 september till info@uhrf.se.
För personer vars arbetsgivare inte är stödmedlemmar utgår en avgift om 200 kr för deltagande i mötet.
Betalning ska ske före mötet till föreningens bankgironummer 670-2120. Ange namn som referens vid betalning.

Välkommen!