Välkommen på medlemsmöte 17 mars om HFD:s upphandlingsrättsliga prejudikat – aktuell utveckling

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder härmed in till medlemsmöte, denna gången digitalt via Zoom.

Vi välkomnar Helena Rosén Andersson, justitieråd vid Högsta Förvaltningsdomstolen som kommer att hålla föredrag om HFDs upphandlingsrättsliga prejudikat och den aktuella
utvecklingen inom området.

Tid: Onsdag den 17 mars kl. 12.15-13.15
Plats: Länk via Zoom

Osa: Senast måndag den 15 mars till info@uhrf.se.
Länk till seminariet skickas ut till anmälda dagen innan.

Välkommen!