Välkommen på medlemsmöte 22 april om ”Några implikationer av valfrihetssystem och tjänsteleverantörsavtal för den kommunala hemtjänsten”

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till medlemsmöte, även denna gången digitalt via Zoom.

Vi välkomnar Mirjam Katzin, som i oktober 2020 lade fram sin doktorsavhandling ”Taking Care of Business: A Study of the Governing of Care Choice Systems in Swedish Home Care” vid Lunds Universitet .

Läs gärna avhandlingen här:
https://portal.research.lu.se/portal/files/83804502/Mirjam_Katzin_2020_Taking_Care_of_Business.pdf

Tid: Torsdag den 22 april kl. 12.00-13.00
Plats: Länk via Zoom

Osa: Senast tisdag den 20 april till info@uhrf.se.
Länk till seminariet skickas ut till anmälda dagen innan.

 

Glad Påsk och välkommen!