Årsmöte 2021 samt föredrag av Generaldirektör Inger Ek

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till årsmöte.

I anslutning till årsmötet välkomnar vi årets föredragshållare Generaldirektör Inger Ek som berättar om ”Aktuella fokusområden hos Upphandlingsmyndigheten”.

Tid: onsdag den 16 juni 2021
Föredrag kl. 16.00- ca 17.00 inkl frågestund.
Årsmöte ca kl. 17.00- ca 17.20

Plats: Länk via Zoom

Osa: Senast måndag den 14 juni till info@uhrf.se.
Länk till föredrag och årsmöte skickas ut till anmälda dagen innan.
Såväl deltagande i årsmöte och föredraget är kostnadsfritt.

Dagordning för årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare
 5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Godkännande av årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
 13. a) Ledamöter i styrelsen
 14. b) Två revisorer för en tid av ett år,
 15. c) Två ledamöter i valberedningen för ett år
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Välkommen!