Välkommen på medlemsmöte den 6 oktober om klimatsmart upphandling

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till medlemsmöte, även denna gången digitalt via Zoom.

Vi välkomnar Linda Nilsson hållbarhetschef vid förvaltningen för inköp och upphandling Göteborgs stad och Björn Magnusson hållbarhetssamordnare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Offentlig sektor upphandlar för ca. 800 miljarder kronor årligen. Det finns många bra metoder och verktyg för att upphandla med minskad miljö- och klimatpåverkan.
Upphandling kan användas som en hävstång för att nå de klimatpolitiska målen.

Tid: onsdag den 6 oktober kl. 16.00 – 17.15 ca
Plats: Länk via Zoom

Osa: Senast måndag den 4 oktober till info@uhrf.se.
Länk till seminariet skickas ut till anmälda dagen innan.

Välkommen!