Välkommen till medlemsmöte i Upphandlingsrättsliga föreningen – Har HFD infört en aktivitetsplikt för leverantörer i offentlig upphandling och vad blir i så fall konsekvenserna? Analys av HFDs domar kring skaderekvisitet vid överprövning.

Har HFD infört en aktivitetsplikt för leverantörer i offentlig upphandling och vad blir i så fall konsekvenserna?
Analys av HFDs domar kring skaderekvisitet vid överprövning.

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder härmed in till seminarie om HFD:s principiellt mycket intressanta domar i målen mellan Byggnads AB Mimer och AB Golv & Tak (mål nr 196-21) samt målet mellan Dokumentismen i Umeå AB och Örnsköldsviks kommun m fl (mål nr 6151-6159-20).

  • 12.00-12.05 Robert Moldén, dagens moderator, hälsar alla välkomna samt presenterar dagens talare.
  • 12.05- 12.15 Per-Ola Bergqvist, advokat på Vinge, redogör för sakomständigheterna samt HFD:s domar.
  • 12.15-12.20 Katarina Kristiansson, kvalificerad inköpare vid Trafikverket, kommenterar domarna ur ett upphandlarperspektiv.
  • 12.20-12.25 Ulrica Dyrke, Jurist och näringspolitisk expert vid Almega, kommenterar domarna ur ett leverantörsperspektiv.
  • 12.25-12.30 Johan Kennemyr, advokat vid Eversheds Sutherland, kommenterar domarna ur ett advokatperspektiv.
  • 12.30-12.35 Andrea Sundstrand, docent vid Stockholms universitet, kommenterar domarna ur ett övergripande EU-rättsligt perspektiv.
  • 12.35-13.00 Diskussion samt möjlighet för mötesdeltagarna att ställa frågor till paneldeltagarna

Båda domarna finns att läsa på HFD:s hemsida https://www.domstol.se/nyheter/2022/01/domar-i-mal-om-offentlig-upphandling/

 

Tid: Tisdag den 15 mars kl 12.00 – 13.00
Plats: Länk via Zoom
Osa: Senast söndag den 13 mars till info@uhrf.se.

Länk till seminariet skickas ut till anmälda dagen innan.

Välkommen!