Välkommen till medlemsmöte i Upphandlingsrättsliga föreningen – Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årets sista medlemsmöte. Vi välkomnar författarna till Konjunkturrådets rapport 2022:Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik som kommer att presentera sina viktigaste slutsatser:Sofia Lundberg (professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet),Malin Arve (docent Read More …

Välkommen till medlemsmöte den 16 november med professor Fredo Schotanus om upphandling i Nederländerna

Vi välkomnar professor Fredo Schotanus, professor i offentlig upphandling vid universitetet i Utrecht, Nederländerna som kommer att hålla ett föredrag om hur offentlig upphandling är organiserad i Nederländerna och hur man gått tillväga för att inrätta en professur i offentlig Read More …