Välkommen till medlemsmöte den 10 maj om Statsstöd och kommunala bidrag till företag och organisationer.

Vi välkomnar Magnus Lindbäck, senior jurist och statsstödsexpert vid Upphandlingsmyndigheten, som ska tala om ”Statsstöd och kommunala bidrag till företag och organisationer – vad behöver upphandlaren/upphandlingsjuristen veta?”. Magnus kommer särskilt att beröra EU:s nya bestämmelser om anmälningsskyldighet av statligt stöd Read More …