Välkommen till medlemsmöte den 10 maj om Statsstöd och kommunala bidrag till företag och organisationer.

Vi välkomnar Magnus Lindbäck, senior jurist och statsstödsexpert vid Upphandlingsmyndigheten, som ska tala om ”Statsstöd och kommunala bidrag till företag och organisationer – vad behöver upphandlaren/upphandlingsjuristen veta?”.

Magnus kommer särskilt att beröra EU:s nya bestämmelser om anmälningsskyldighet av statligt stöd för upphandlande myndigheter i samband med vissa stora offentliga upphandlingar som han nyligen redogjort för på Upphandlingsmyndighetens hemsida:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2022/statsstod-fran-lander-utanfor-eu-ska-granskas-av-kommissionen/

Tid: kl 12.00 – 13.00 onsdag den 10 maj 2023

Plats: Länk via Zoom

Osa: Senast måndag 8 maj 2023 till info@uhrf.se
Länk till föredrag skickas ut till anmälda dagen innan.
Deltagande är kostnadsfritt

Vi vill även informera om att föreningens årsmöte kommer att hållas den 23 maj kl. 17.00-19.45 på Handelshögskolan i Göteborg samt hybrid via Zoom med efterföljande föreläsning på temat  ”Aktuella processuella frågor vid överprövning av offentlig upphandling”.
Separat inbjudan kommer.


Välkommen!