Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till medlemsmöte om ”Köparmakt ur ett konkurrens- och upphandlingsrättsligt perspektiv”.

Vi välkomnar f d chefsjuristerna på Konkurrensverket respektive Upphandlingsmyndigheten Per Karlsson och Anders Asplund från advokatbyrån Per Karlsson & Co samt Ignacio Herrera Anchustegui från Bergens Universitet.
De ska tala om ”Köparmakt ur ett konkurrens- och upphandlingsrättsligt perspektiv”, föredraget hålls på engelska.

Tid: Fredagen den 22 sept. kl. 14.00-15.15 följt av kaffepaus

Plats: Hotell Scandic Central i Platinan-huset, Vikingsg 7 Göteborg

Deltagaravgift: 150 kr

Osa: Senast onsdag den 20 september till ordföranden i UHRF tillika vice ordföranden i Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen på robert.molden@front.law .
OBS att anmälan är bindande och betalning ska ske senast den 22/9 till föreningens bankgironummer 670-2120.

Seminariet utgör en del av den Internationella konkurrensrättsföreningen LIDC:s konferens i Göteborg med fokus på bl.a. EU:s nya riktlinjer för den konkurrensrättsliga bedömningen av inköpssamarbeten mellan upphandlande myndigheter samt företag med en viss nivå av köparmakt (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0721(01) .

Anmälan till konferensen görs senast den 20 september på LIDC:s hemsida https://www.ligue.org/congress/2023/

Välkommen!