God Jul och gott nytt år!

Styrelsen för Upphandlingsrättsliga föreningen vill tacka alla medlemmar för visat intresse och deltagande under 2023. Vi är glada över att ha lärt oss mer om överprövning av offentliga upphandlingar i Tyskland, statsstöd och kommunala bidrag till företag och organisationer, aktuella processuella frågor vid överprövning av offentlig upphandling, om köparmakt ur ett konkurrens- och upphandlingsrättsligt perspektiv samt erbjudit deltagande online till Nordic Public Procurement Forum i Köpenhamn.

Vi önskar er alla ett gott nytt 2024 då vi ser fram emot många intressanta medlemsmöten.

God Jul och Gott Nytt År!