God Jul och Gott Nytt 2020!

Styrelsen för Upphandlingsrättsliga föreningen vill tacka alla medlemmar för ett lyckat 2019 och önskar er alla ett gott nytt 2020 då vi ser fram emot många intressanta medlemsmöten. God Jul och Gott Nytt År!

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder till årsmöte med efterföljande föredrag

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årsmöte. I anslutning till årsmötet välkomnar vi föredragshållarna Ann Fryksdahl, chef för Konkurrensverkets enhet för allmän upphandlingstillsyn samt Andrea Sundstrand, docent i upphandlingsrätt vid Stockholms Universitet. Köp mellan statliga myndigheter och inom kommuner samt övriga Read More …