Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till medlemsmöte den 23 april om Offentlig upphandling, korruption och välfärdsbrottslighet

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till medlemsmöte. Vi välkomnar  Ulrik Åshuvud, Generalsekreterare Transparency International Sverige och Christina Kiernan, Samordnare välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism på SKR. Ulrik berättar om Transparency Internationals aktuella rapport om  Sverige på ny lägsta nivå i Read More …

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till medlemsmöte om ”Köparmakt ur ett konkurrens- och upphandlingsrättsligt perspektiv”.

Vi välkomnar f d chefsjuristerna på Konkurrensverket respektive Upphandlingsmyndigheten Per Karlsson och Anders Asplund från advokatbyrån Per Karlsson & Co samt Ignacio Herrera Anchustegui från Bergens Universitet.De ska tala om ”Köparmakt ur ett konkurrens- och upphandlingsrättsligt perspektiv”, föredraget hålls på Read More …

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till årsmöte den 23 maj med efterföljande föreläsning på temat  ”Aktuella processuella frågor vid överprövning av offentlig upphandling”

Vi välkomnar Tomas Kjellgren, rådman vid Förvaltningsrätten i Linköping; Eva Römbo, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg samt Helena Rosén Andersson, advokat vid advokatfirman Vinge och f d justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. Mingelmat i Göteborgsrummet kl. 17.00-17.45.Årsmöte kl. 18.00-18.15Seminarium kl. 18.15-ca 19.45 Read More …

Välkommen till medlemsmöte den 10 maj om Statsstöd och kommunala bidrag till företag och organisationer.

Vi välkomnar Magnus Lindbäck, senior jurist och statsstödsexpert vid Upphandlingsmyndigheten, som ska tala om ”Statsstöd och kommunala bidrag till företag och organisationer – vad behöver upphandlaren/upphandlingsjuristen veta?”. Magnus kommer särskilt att beröra EU:s nya bestämmelser om anmälningsskyldighet av statligt stöd Read More …

Välkommen till medlemsmöte om överprövning av offentlig upphandling i Tyskland

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder till medlemsmöte. Vi välkomnar Advokat och Rechtsanwalt Karl Woschnagg från advokatbyrån Heussen i Frankfurt som berättar om överprövning av offentliga upphandlingar i Tyskland.Föredraget hålls på svenska. Tid: kl 12.00 – 13.00 onsdag den 29 mars 2023 Plats: Read More …

Välkommen till medlemsmöte i Upphandlingsrättsliga föreningen – Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årets sista medlemsmöte. Vi välkomnar författarna till Konjunkturrådets rapport 2022:Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik som kommer att presentera sina viktigaste slutsatser:Sofia Lundberg (professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet),Malin Arve (docent Read More …

Välkommen till medlemsmöte den 16 november med professor Fredo Schotanus om upphandling i Nederländerna

Vi välkomnar professor Fredo Schotanus, professor i offentlig upphandling vid universitetet i Utrecht, Nederländerna som kommer att hålla ett föredrag om hur offentlig upphandling är organiserad i Nederländerna och hur man gått tillväga för att inrätta en professur i offentlig Read More …

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till årsmöte och föredrag om departementspromemorian rörande en effektivare upphandlingstillsyn

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årsmöte. I anslutning till årsmötet kommer det att hållas ett seminarium om departementspromemorian rörande en effektivare upphandlingstillsyn, i vilken det bl.a. föreslås att Konkurrensverket ska ges utökade sanktions- och utredningsbefogenheter i sin tillsyn över upphandlingsregelverket. Read More …