Medlemsmöte Upphandlingsrättsliga föreningen 8 december med Inger Ek

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder härmed in till medlemsmöte.   Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, berättar om myndighetens uppdrag och utmaningar. Tid: 8 december 2016 kl. 17.30 – 19.00. Plats: Volvosalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg Osa: Senast den 1 december till info@uhrf.se Read More …

Inbjudan Upphandlingsrättsliga föreningens årsmöte med efterföljande föredrag

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årsmöte. I anslutning till årsmötet välkomnar vi föredragshållarna Anders Hagsgård, lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg och Mattias Almqvist, rådman vid samma förvaltningsrätt och f.d. utrednings­sekreterare i Genomförandeutredningen. Anders och Mattias berättar om förvaltningsrättens organisation i Read More …

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till medlemsmöte 10 februari

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus AB och Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus Inköpscentral, berättar om inköpscentralens verksamhet och utmaningar och föredrar några för inköpscentralen aktuella frågeställningar. Tid: 10 februari kl. 17.30 – 19.00. Plats: Volvosalen, Handelshögskolan, Vasagatan Read More …