Om föreningen

Upphandlingsrättsliga föreningen är en ideell och oberoende förening.

Föreningens syfte är att anordna sammankomster för medlemmar med föredrag eller diskussioner kring aktuella upphandlingsrättsliga frågor samt att sprida information till föreningens medlemmar om rättsutvecklingen inom upphandlingsrätten.
Föreningen har även till syfte att främja den undervisning och forskning inom upphandlingsrättens område som bedrivs vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg.

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom ekonomiskt stöd från stödjande medlemmar, vilka som regel är arbetsgivare för personer som deltar vid föreningens möten.

Fördelarna med att vara stödjande medlem är i korthet följande.

  • Vid föreningens möten har medarbetare hos den stödjande medlemmen möjlighet att delta kostnadsfritt.
  • Innehållet i föreningens seminarier är en naturlig del i de anställdas kompetens­utveckling.
  • Föreningens möten är utmärkta tillfällen för nätverksbyggande.
  • En stödjande medlem kan omnämnas i samband med föreningens möten om medlemmen har önskemål om det.

Avgiften för stödjande medlem uppgår till sammanlagt 3 000 kronor.
För personer vars arbetsgivare inte är stödmedlemmar utgår en avgift om 200 kr för deltagande per möte.
Betalning ska ske före mötet till föreningens bankgironummer 670-2120 alternativt plusgiro nr 56 67 09‑2.
Ange namn som referens vid betalning.

Kontaktperson: Susanne Paulsson
Mail: susanne.paulsson@nexergroup.com eller info@uhrf.se