Välkommen på medlemsmöte 22 april om ”Några implikationer av valfrihetssystem och tjänsteleverantörsavtal för den kommunala hemtjänsten”

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till medlemsmöte, även denna gången digitalt via Zoom. Vi välkomnar Mirjam Katzin, som i oktober 2020 lade fram sin doktorsavhandling ”Taking Care of Business: A Study of the Governing of Care Choice Systems in Swedish Home Read More …

Välkommen på medlemsmöte 17 mars om HFD:s upphandlingsrättsliga prejudikat – aktuell utveckling

Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder härmed in till medlemsmöte, denna gången digitalt via Zoom. Vi välkomnar Helena Rosén Andersson, justitieråd vid Högsta Förvaltningsdomstolen som kommer att hålla föredrag om HFDs upphandlingsrättsliga prejudikat och den aktuella utvecklingen inom området. Tid: Onsdag den 17 Read More …

Årsmöte 2020

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årsmöte. I anslutning till årsmötet välkomnar vi föredragshållaren Årets inköpare 2019 Koncerninköpschefen i Borås Iqbal Musaji som håller föredrag om ”Så här arbetar vi med offentliga inköp i Borås”. Tid: Torsdag den 10 september 2020 Read More …

God Jul och Gott Nytt 2020!

Styrelsen för Upphandlingsrättsliga föreningen vill tacka alla medlemmar för ett lyckat 2019 och önskar er alla ett gott nytt 2020 då vi ser fram emot många intressanta medlemsmöten. God Jul och Gott Nytt År!