Styrelse

Styrelse 2018

Styrelse 2018. David Jivegård, Susanne Paulsson, Robert Moldén, LInda Dahlström, Henrik Karlsson

Ordförande
Robert Moldén, Front Advokater, robert.molden@front.law

Vice ordförande
Henrik Karlsson, Göteborgs Stad Inköp och Upphandling, henrik.karlsson@ink.goteborg.se

Kassör
Linda Dahlström, Morris Law, linda.dahlstrom@morrislaw.se

Sekreterare
Susanne Paulsson, Ework Group, susanne.paulsson@eworkgroup.com

Ledamöter:
Katarina Kristiansson, Trafikverket, katarina.kristiansson@trafikverket.se

Hanna Lundqvist, Advokatfirman Lindahl, hanna.lundqvist@lindahl.se

David Jivegård, Göteborgs universitet, david.jivegard@law.gu.se

Viktoria Sjögren Samuelsson, Kammarrätten i Göteborg, viktoria.samuelsson@dom.se