Styrelse

Ordförande
Jur. dr Robert Moldén, Ness Advokatbyrå, robert.molden@nesslaw.se

Vice ordförande
Eva Nordlund, Göteborgs Universitet, eva.nordlund@gu.se

Kassör
Linda Dahlström, Morris Law, linda.dahlstrom@morrislaw.se

Sekreterare
Susanne Paulsson, Nexer Group, susanne.paulsson@nexergroup.com

Ledamöter:
Katarina Kristiansson, Trafikverket, katarina.kristiansson@trafikverket.se

Eva Römbo, Kammarrätten i Göteborg, eva.rombo@dom.se

Johanna Jonsson, Mannheimer Swartling, johanna.jonsson@msa.se