Styrelse

Ordförande
Robert Moldén, Front Advokater, robert.molden@front.law

Vice ordförande
Eva Nordlund, Göteborgs Universitet, eva.nordlund@gu.se

Kassör
Linda Dahlström, Morris Law, linda.dahlstrom@morrislaw.se

Sekreterare
Susanne Paulsson, Nexer Group, susanne.paulsson@nexergroup.com

Ledamöter:
Katarina Kristiansson, Trafikverket, katarina.kristiansson@trafikverket.se

David Jivegård, Göteborgs universitet, david.jivegard@law.gu.se

Viktoria Sjögren Samuelsson, Kammarrätten i Göteborg, viktoria.samuelsson@dom.se

Johanna Jonsson, Mannheimer Swartling, johanna.jonsson@msa.se